Trao giải dự đoán kết quả trận bóng đá Việt Nam - Malaisya

Chúc bác Phạm Minh Vũ đã dự đoán đúng kết quả trận đấu Việt Nam - Malaisya 10/10/2019