Gạt Mưa Lẫy Plus

Gạt mưa 26 inch

Gạt mưa 26 inch

 • Mã sp: AP650U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
700,000 vnđ 750,000 vnđ
Gạt mưa 24 inch

Gạt mưa 24 inch

 • Mã sp: BOSCH AEROTWIN AP600U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
650,000 vnđ 700,000 vnđ
Gạt mưa 22 inch

Gạt mưa 22 inch

 • Mã sp: BOSCH AEROTWIN AP550U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
600,000 vnđ 650,000 vnđ
Gạt mưa 19 inch

Gạt mưa 19 inch

 • Mã sp: AP475U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
490,000 vnđ 520,000 vnđ
Gạt mưa 21 inch

Gạt mưa 21 inch

 • Mã sp: BOSCH AEROTWIN AP530U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
550,000 vnđ 600,000 vnđ
Gạt mưa 20 inch

Gạt mưa 20 inch

 • Mã sp: BOSCH AEROTWIN AP500U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
520,000 vnđ 550,000 vnđ
Gạt mưa 18 inch

Gạt mưa 18 inch

 • Mã sp: BOSCH AEROTWIN AP450U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
510,000 vnđ 540,000 vnđ
Gạt mưa 16 inch

Gạt mưa 16 inch

 • Mã sp: BOSCH AEROTWIN AP400U
 • Tình trạng: Mới
 • Thương hiệu: Bosch
510,000 vnđ 520,000 vnđ